Hotellit

Hotellit

  • Lisää huonepalvelumyyntiäsi
  • Korvaa printatut menut/esitteet reaaliaikaisesti päivitettävällä digiratkaisulla
  • Asiakas tilaa todennäköisemmin sovelluksen kautta kuin soittamalla